Rakennuslain uudistuksella sauna tai piharakennus pystyyn

Suomen lainsäädäntö on tiukkaa, joten ei tule varmastikaan yllätyksenä, että valtiolla on tiukka ote myös maankäyttöön ihmisten omilla tonteilla. Rakennuslain tarkoituksena on valvoa maankäyttöä ja varmistaa, että rakentaminen ei vaaranna tai rumenna ympäristöä tai lähipiirin asukkaita ja eläimiä. Nyt maankäyttö- ja rakennuslakiin on mahdollisesti tulossa kuitenkin muutosta. Ja parempaan päin! Lue tämä postaus ja kuulet lisää!

Maankäyttö- ja rakennuslaki hallinnoi alueiden käyttöä

modulhus_rakennuslupa_1Maankäyttö- ja rakennuslaki tai tuttavallisemmin rakennuslaki on alueiden käyttöä ja rakentamista koskeva laki, joka haluaa luoda turvallisen, viihtyisän ja terveellisen elinympäristön. Laki pyrkii myös varmistamaan, että alueet toimivat sosiaalisesti ja kaikkien väestöryhmien tarpeet ovat edustettuina.

Vuonna 1999 käyttöön otettu nykyinen laki sisältää säännöksiä liittyen esimerkiksi kaavoitukseen, ranta-alueiden suunnitteluun ja rakentamiseen ja rakentamisen lupiin. Nämä ovat kesämökkiläiselle tai piharakennusta suunnittelevalle suomalaiselle tuttuja teemoja, sillä muun muassa se, kuinka kauas saunan saa järvestä rakentaa tai millaiselle rakennukselle tarvitsee luvan, ovat yleisiä mietinnän aiheita.

Kuten kaikilla lakipykälillä, myös maankäyttö- ja rakennuslain pykälillä on hyvä tarkoitusperä, sillä laki muodostaa yhteiskunnan pelisäännöt. Toisinaan rakennuslaki kuitenkin tuntuu pakolliselta pahalta, joka aiheuttaa harmaita hiuksia ja vaikeuttaa oman kotitontin tai mökkimiljöön suunnittelua.

Uudistukset lakiin ovatkin tervetulleita. Nyt, keväällä 2021, näyttää siltä että positiivisia uudistuksia onkin tulossa. Lue niistä lisää seuraavasta kappaleesta!

Uusi laki helpottaisi suomalaisia

modulhus_rakennuslupa_2Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus on ollut vireillä jo useamman vuoden. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että tähdet ovat kohdillaan ja uudistus on tarkoitus antaa eduskunnan käsittelyyn esityksenä keväällä 2022. Uudistuksen kunnianhimoisena tavoitteena on hiilineutraali yhteiskunta, luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen, rakentamisen laadun parantaminen sekä digitalisaation edistäminen. Uudistusta valmistelee ympäristöministeriö.

Suurten linjojen takaa paljastuu joukko pieniä muutoksia, jotka tulevat helpottamaan omakotiasujan elämää tai vaikkapa mökkiläisen rakennusprojektia. Aiempaa suuremmat ulkorakennukset ja terassit voisi uuden lain myötä toteuttaa ilman pitkää ja raskasta lupaprosessia. Raja luvan hakemiselle olisi 30 neliömetriä eli sitä suuremmat rakennukset olisivat edelleen luvanvaraisia. Katoksissa raja olisi hulppeat 50 neliömetriä.

Kortin kääntöpuolena uudistuksessa ovat hyvät, mutta tavalliselle ihmiselle raskaat muutokset, jotka liittyvät muun muassa rakennusten hiilijalanjäljen ja teknisen käyttöiän laskemiseen. Lisäksi lakiin ollaan kirjaamassa, että päävastuullisella rakentajalla olisi jatkossa viiden vuoden vastuu rakennuksen mahdollisista virheistä. Lisäksi suurimpien kaupunkien tulisi jatkossa tehdä kaavoitussuunnitelma yhdessä ympäryskuntien kanssa.

Rakennuslupa-asioista harmaita hiuksia

Ympäristöteemat ovat entistä tärkeämpiä ja näin ollen niiden tuominen lainsäädäntöön on pääasiallisesti hieno asia. Huikeita uudessa lakiehdotuksessa on kuitenkin juuri se, että rakennuslupien hakeminen vähenisi ja suomalaisilla olisi yhä suurempi määräysvalta oman tonttinsa suunnittelussa.

Rakennusluvat ovat perinteisesti olleet lehtipalstojen kauhutarinoiden alkulähteenä, sillä lupia ei aina myönnetä tai käsittely kestää tuhottoman kauan. Suomessa on myös suuri määrä laittomia ulkorakennuksia ja katoksia, jotka estävät esimerkiksi perikuntaa myymästä perimäänsä mökkiä tai taloa. Luvattomasta rakennuksesta tai sen osasta ei voi pyytää kovinkaan paljoa rahaa etenkään silloin, kun purkutoimenpiteitä tarvitaan.

Mikäli lakimuutos menee sellaisenaan läpi ja suomalaiset voivat rakentaa 30 neliön ulkorakennuksia, on odotettavissa pienimuotoinen rakennusbuumi. Vaikka luvattomuus ei koskekaan varsinaista asuinrakennusta, joten esimerkiksi mökkiä ei ilman lupaa voi edelleenkään rakentaa, on aittojen, säilytystilojen ja saunojen rakentamisessa odotettavissa kasvua. Alalla odotetaankin paitsi rakennusmateriaalien ja timpurityön kysynnän kasvua myös upouusien valmisrakennusten ja saunamökkien tilausmäärien nousua.

Usein tuntuu siltä, että kaikkea kiristetään ja asiat vain vaikeutuvat. Nyt vihdoin on kuitenkin näkyvissä myös taivasta pilvien takaa!


Haluatko valmistautua rakennusboomiin suunnittelemalla unelmarakennuksesi? Haluatko testata kuinka paljon 30 neliömetriin mahtuu? Kokeile talonrakennustyökalullamme!

Modulhus Talot Suomi

Modulhus talot valmistetaan laadukkaimmasta puumateriaalista Ruotsissa, Suomessa, Virossa ja Latviassa vuodesta 2014 lähtien. Suunnittele oma talo, mökki tai huvila Talonrakentaja-työkalun avulla netissä.